Talkohelg på Valhalla

16.02.2017 kl. 17:05
Kom med och måla salen eller fälla träd 11-12.3!
Veckoslutet 11-12.3 kommer vi att ha talko här på Valhalla. Salen ska målas grå och några träd ska fällas på gården. Vi bjuder på kaffe, bulla, grillkorv och öl. Vi startar kl. 09.00 på lördagen.  
Andreas Nygård
Esbo västra ungdomsförening - en medlem av EBUF & NSU