Origami på Valhalla

11.02.2017 kl. 08:11
Kom med och gör Origami på Valhalla under våren

Kom med och gör Origami på Valhalla under våren. På träffarna övar vi oss i den japanska pappersvikningskonsten. Tidpunkt: 18.4, 2.5, 9.5 (tisdagar). Kl 18-19. Passar för alla åldrar!

Kostnad för material tillkommer.

Anmälan  senast 10.4 till: christa.tigerstedt@arcada.fi

Mera info inom kort på :

https://www.facebook.com/valhalla.evuf?fref=ts

Andreas Nygård
Esbo västra ungdomsförening - en medlem av EBUF & NSU